תנאי שימוש

ברוכים הבאים לחנות המקוונת שלנו! קפה נחתושותפיו מספקים לכם את שירותיהם בכפוף לתנאים הבאים. ביקור או קנייה באתר זה מהווים הסכמה לתנאים אלה. אנא קראו אותם בקפידה.

פרטיות (עליכם לבדוק מהו חוק הפרטיות בישראל בעת רכישה באינטרנט)

אנא קראו את הודעת הפרטיות שלנו, אשר מסדירה גם את ביקורכם באתר האינטרנט שלנו, כדי להבין את הנהלים שלנו.

תקשורת אלקטרונית

כאשר אתם מבקרים בקפה נחתאו שולחים לנו הודעת דוא”ל, אתם יוצרים איתנו תקשורת אלקטרונית. אתם נותנים את הסכמתכם לקבלת תקשורת אלקטרונית מאיתנו. אנחנו ניצור עמכם קשר באמצעות דוא”ל או על ידי פרסום הודעות באתר זה. אתם נותנים את הסכמתכם לכך שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים ושאר סוגי התקשורת שאנו מספקים לכם באופן אלקטרוני עומדים בכל דרישה משפטית שתקשורת מסוג זה תהיה בכתב.

זכויות יוצרים

כל התכנים הכלולים באתר זה, כגון טקסט, גרפיקה, סמלי לוגו, סמלי לחצנים, תמונות, קטעי שמע, הורדות דיגיטליות, אוספי נתונים ותוכנות, הם הרכוש של קפה נחתאו של ספקי התכנים שלו ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים. האיסוף של כל התכנים באתר זה הוא הרכוש הבלעדי של קפה נחת, עם זכויות יוצרים מחברים על איסוף זה על ידי קפה נחת, ומוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים.

סימני מסחר

אין להשתמש בסימני המסחר ובמראה המסחרי של קפה נחת בהקשר של כל מוצר או שירות שאינו של קפה נחת, בשום צורה שעלולה לגרום לבלבול בקרב הלקוחות, או בכל צורה שממעיטה בערכו של קפה נחת או מטילה בו ספק. כל יתר סימני המסחר המופיעים באתר זה שאינם בבעלות קפה נחת או בבעלות חברות הבת שלו הם רכושם של בעליהם בהתאמה, אשר עשויים או לא עשויים להיות מזוהים עם קפה נחת או חברות הבת שלו, קשורים אליהם או ממומנים על ידיהם.

רישיון וגישה לאתר

קפה נחת מעניק לכם רישיון מוגבל לגשת לאתר זה ולעשות בו שימוש אישי אך לא להוריד (למעט אחסון במטמון עמוד) או לשנות אותו, או כל חלק ממנו, למעט אם התקבלה הסכמה מפורשת בכתב לכך מאת קפה נחת. רישיון זה אינו כולל כל מכירה חוזרת או שימוש מסחרי באתר זה או בתכניו: כל איסוף ושימוש בכל רישומי המוצרים, תיאוריהם, או מחיריהם: כל שימוש נגזר באתר זה או בתכניו: כל הורדה או העתקה של פרטי חשבון לתועלתו של סוחר אחר: או כל שימוש בכריית מידע, ברובוטים או בכלי איסוף נתונים ובכלי חילוץ דומים. אין לשעתק, לשכפל, למכור, למכור מחדש, לבקר או לנצל באופן אחר את אתר זה או כל חלק ממנו לצורך מטרה מסחרית כלשהי מבלי לקבל הסכמה מפורשת בכתב לכך מאת קפה נחת. אין למסגר או להשתמש בטכניקות מסגור כדי לתחום סימן מסחרי, לוגו או מידע קנייני אחר כלשהם (כולל תמונות, טקסט, פריסת עמוד או צורה) של קפה נחת ושל שותפינו ללא הסכמה מפורשת בכתב לכך. אין להשתמש במטה-תגים כלשהם או ב”טקסט מוסתר” אחר כלשהו העושים שימוש בשמו של קפה נחת או בסימניו המסחריים ללא הסכמה מפורשת בכתב לכך מאת קפה נחת. כל שימוש בלתי מורשה יביא לביטול ההרשאה או הרישיון שניתנו על ידי קפה נחת. ניתנת לכם זכות מוגבלת, ברת-ביטול ובלתי-בלעדית ליצור קישור לדף הבית של קפה נחת כל עוד הקישור אינו מציג את קפה נחת, את שותפיו או את מוצריהם או שירותיהם באופן שגוי, מטעה, משפיל או פוגעני בצורה אחרת. אין להשתמש בכל לוגו של קפה נחת או בגרפיקה קניינית אחרת או בסימן מסחרי שלו כחלק מהקישור ללא הסכמה מפורשת בכתב לכך.

חשבון החברות שלכם

אם אתם משתמשים באתר זה, אתם אחראים על שמירת סודיות החשבון והסיסמה שלכם ועל הגבלת הגישה למחשבכם, ואתם מסכימים לקבל אחריות על כל הפעילויות המתרחשות בחשבונכם או בסיסמתכם. אם אתם מתחת לגיל 18, תוכלו להשתמש באתר שלנו רק עם מעורבות של הורה או אפוטרופוס. קפה נחת ושותפיו שומרים לעצמם את הזכות לסרב לתת שירות, לבטל חשבונות, להסיר תוכן או לשנותו, או לבטל הזמנות לפי שיקול דעתם הבלעדי.

ביקורות, תגובות, הודעות דוא”ל ותוכן אחר

מבקרים יכולים לפרסם ביקורות, תגובות ותוכן אחר: ולשלוח הצעות, רעיונות, תגובות, שאלות או מידע אחר, כל עוד התוכן אינו בלתי חוקי, גס, מאיים, משמיץ, פולש לפרטיות, מפר זכויות קניין רוחני, או פוגע באופן אחר בצד שלישי או מעורר התנגדות ואינו מורכב מווירוסי תוכנה, מתעמולה פוליטית, משידול מסחרי, ממכתבי שרשרת, מדיוור המוני, או מכל צורת “ספאם” אחרת, או מכיל אותם. אין להשתמש בכתובת דוא”ל כוזבת, להתחזות לאף אדם או ישות, או להוליך שולל באופן אחר באשר למקורו של כרטיס או של תוכן אחר. קפה נחת שומר לעצמו את הזכות (אך לא את החובה) להסיר או לערוך תוכן מסוג זה, אך אינו מבקר על בסיס קבוע תוכן שפורסם. אם אתם מפרסמים תוכן או שולחים חומר, למעט אם ציינו אחרת, אתם מעניקים לקפה נחת ולשותפיו זכות בלתי-בלעדית, ללא תמלוגים, מתמדת, בלתי חוזרת וניתנת לרישוי משנה מלא להשתמש, לשעתק, לשנות, לעבד, לפרסם, לתרגם, ליצור עבודות נגזרות מתוכן מסוג זה, להפיץ ולהציג תוכן כזה ברחבי העולם בכל אמצעי תקשורת. אתם מעניקים לקפה נחת, לשותפיו ולבעלי רישוי המשנה שלו את הזכות להשתמש בשם שמסרתם בהקשר לתוכן זה, אם יבחרו לעשות כן. אתם מצהירים וערבים לכך שאתם הבעלים של כל הזכויות לתוכן שאתם מפרסמים או שאתם בעלי השליטה בזכויות אלה: שהתוכן הינו מדויק: ששימוש בתוכן שאתם מספקים אינו מפר את מדיניות זו ולא יפגע בכל אדם או ישות: ושאתם תפצו את קפה נחת או את שותפיו עבור כל תביעה הנובעת מהתוכן שסיפקתם. קפה נחת מחזיק בזכות אך לא בחובה לנטר ולערוך או להסיר כל פעילות או תוכן. קפה נחת אינו לוקח כל אחריות ואינו נושא בכל חבות עבור כל תוכן שפורסם על ידיכם או על ידי כל צד שלישי.

סכנת איבוד

כל הפריטים שנרכשו מקפה נחת מיוצרים בהתאם לחוזה משלוח. משמעות הדבר היא שסכנת האיבוד והבעלות על פריטים אלה עוברת אליכם עם אספקתם לשליח על ידינו.

תיאורי מוצרים

קפה נחת ושותפיו שואפים לדייק ככל האפשר. עם זאת, קפה נחת אינו ערב שתיאורי מוצרים ותוכן אחר באתר זה הינם מדויקים, מלאים, אמינים, עדכניים או חפים מטעויות. אם מוצר המוצע על ידי קפה נחת עצמו שונה מתיאורו, הסעד היחיד העומד לרשותכם הוא להחזירו מבלי שנעשה בו שימוש.

כתב ויתור על אחריות והגבלת חבות אתר זה מסופקים על ידי קפה נחת על בסיס “כפי שהוא” ו”בהתאם לזמינות”. קפה נחת אינו מעניק ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז, באשר להפעלת אתר זה או למידע, לתוכן, לחומרים או למוצרים הכלולים בו. אתם מסכימים במפורש לכך ששימושכם באתר זה נעשה על אחריותכם הבלעדית. בהתאם למידה המותרת על פי החוק החל, MYCOMPANY מוותרת על כל אחריות, מפורשת או מרומזת, כולל, אך לא רק, אחריות משתמעת על סחירות והתאמה למטרה מסוימת. קפה נחת אינו מתחייב שאתר זה, השרתים שלו, או הודעות דוא”ל שנשלחות מקפה נחת נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. קפה נחת לא יישא באחריות כלשהי לנזק מכל סוג שינבע משימוש באתר זה, כולל, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, נלווים, עונשיים ותוצאתיים. חוקי מדינות מסוימות אינם מאפשרים מגבלות על אחריות משתמעת או החרגה או הגבלה של נזקים מסוימים. אם חוקים אלה חלים עליכם, יתכן כי חלק מההצהרות בדבר הסרת אחריות, ההחרגות או ההגבלות האמורות לעיל או כולן לא יחולו עליכם, וייתכן שיש לכם זכויות נוספות.

החוק הישים

בביקורכם בקפה נחת, אתם מסכימים לכך שחוקי מדינת ישראל, מבלי להתייחס לעקרונות ניגוד החוקים, יסדירו את תנאי שימוש אלה ומחלוקת מכל סוג שעלולה להתעורר ביניכם ובין קפה נחת או שותפיו.

סמכות שיפוטית

הסכם זה יהיה כפוף באופן בלעדי לחוקי מדינת ישראל.

מדיניות האתר, שינויים וניתוק

אנא עברו על יתר המדינויות שלנו, כגון מדיניות המשלוחים וההחזרות שלנו, המופיעות באתר זה. מדינויות אלה מסדירות גם את ביקורכם בקפה נחת. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים באתר שלנו, במדינויות ובתנאי שימוש אלה בכל עת. אם אחד מתנאים אלה ייחשב כמשולל תוקף, מבוטל או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, תנאי זה ייחשב כניתן לניתוק ולא ישפיע על תוקפם ואכיפתם של יתר התנאים.

שאלות:

ניתן להפנות שאלות בנוגע לתנאי השימוש, למדיניות הפרטיות או לחומרים אחרים הקשורים למדיניות שלנו לצוות התמיכה שלנו על ידי לחיצה על קישור “צור קשר” בתפריט הצדדי. או לשלוח לנו הודעת דוא”ל לכתובת: cafenahat[@]gmail.com

0